Komisja Finansowo – Budżetowa Kadencja 2018 - 2023

Informacje

1)opiniowanie rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
2)opiniowanie projektu budżetu i zmian dokonywanych w trakcie roku w budżecie oraz kontrola jego realizacji,
3)opiniowanie i kontrola wieloletnich planów finansowania zadań,
4)dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu, funduszy celowych oraz poboru podatków i innych należności stanowiących dochody budżetu,
5)analizowanie działalności i gospodarki finansowej podporządkowanych jednostek gospodarczych oraz występowanie z wnioskami i propozycjami usprawnień,
6)opiniowanie projektów uchwał w sprawie wprowadzania lub ustalania wysokości niektórych podatków i opłat zastrzeżonych do właściwości Rady Miejskiej,
7)opiniowanie wszystkich spraw związanych z procesem przekształceń własnościowych mienia komunalnego.

Skład

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej

Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 100918
10 marca 2020 09:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych stanowiska: członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, członek Komisji Polityki Społecznej .
10 marca 2020 09:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
10 marca 2020 09:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych stanowiska: członek Komisji Finansowo-Budżetowej,członek Komisji Polityki Społecznej .