Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek – pismo o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, złożone nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
  2. Załączniki: wymagane opinie oraz warunki określone art. 25 i 26 nw. ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie ul. 30 Stycznia 1


Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych – II piętro - pokój nr 39, tel. 58 77-59-348

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:   Wydanie decyzji – 82 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy.

 

Sposób załatwienia sprawy:    Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje

Inne informacje:   Nie dotyczy

Druki:   Wniosek

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.06.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 15:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4373
12 czerwca 2019 13:31 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
12 czerwca 2019 13:30 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
07 czerwca 2019 11:24 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.