Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

1.     oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji

2.     zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że w stosunku do przedsiębiorcy oraz zatrudnionych przez niego kierowców, prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy

3.     wykaz pojazdów oraz wskazanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

4.     kserokopię dowodu rejestracyjnego, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim

5.     uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym - prawo jazdy kat. B (art. 39a  ust. 1 pkt 2)

6.     aktualne badania lekarskie (art. 39j ust. 4 ustawy o transporcie drogowym)

7.     aktualne badania psychologiczne (art. 39k ust. 3 ustawy o transporcie drogowym)

8.     dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

 

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie 83-110 TczewPl. Piłsudskiego 1  tel. 58 77 59 439

 

Komórka odpowiedzialna

 

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji – budynek główny II piętro pok. 42-43

 

 

Opłaty

 

Opłaty administracyjne:

1.     za udzielenie licencji na okres ważności od 2 do 15 lat            – 200,00 zł

2.     za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 15 do 30 lat – 250,00 zł

3.     za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 30 do 50 lat – 300,00 zł

4.     za każdy zgłoszony we wniosku pojazd – 10% powyższej opłaty

5.     za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu – 1% powyższej opłaty

6.     za zmianę danych w licencji – 10% powyższej opłaty

7.     za wymianę wypisu z licencji – 5% powyższej opłaty

 

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

14 dni od daty złożenia wniosku


Sposób załatwienia sprawy:

wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz wypisu

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

2.     Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w terminie14 dni od dnia otrzymania decyzji za  pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa.

 

Inne informacje

 

Inne informacje:

 

brak

 

Druki:

Druki wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu w strukturze Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.09.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Modrzyński - Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2010 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3876
01 września 2020 13:28 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
01 września 2020 13:28 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
01 września 2020 13:28 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.