Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu byłym pracownikom oświaty

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie – wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu.
  2. Dokumenty, które umożliwiają wystawienie ww. zaświadczenia (umowa o pracę z danej placówki).

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1


Komórka odpowiedzialna

Wydział Edukacji, pokój nr 8, tel. (58) 77 59 395

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa: nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku


Sposób załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia lub w przypadku braku danych odpowiedź na pismo zainteresowanego

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Inne informacje

Inne informacje: nie dotyczy


Druki: nie dotyczy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3780
03 marca 2014 16:03 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
03 marca 2014 16:02 (Agnieszka Przyłucka) - Usunięcie załącznika.
03 marca 2014 16:02 (Agnieszka Przyłucka) - Aktualizacja danych sprawy.