Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego lub wykorzystywanego na cele mieszkaniowe

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony druk wniosku złożony do dnia 1 marca danego roku

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 55, II piętro tel.:/58/ 77-59-362

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

1 – 2 miesięcy (pod warunkiem, że zostało ogłoszone średnie miesięczne wynagrodzenie)

Sposób załatwienia sprawy:

Pismo informacyjne o udzieleniu lub odmowie udzielenia bonifikaty

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1.ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: brak

 

Inne informacje

Inne informacje:

Bonifikatę może uzyskać osoba fizyczna, której dochód miesięczny (brutto) na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa GUS (ukazuje się w Monitorze Polskim w m-cu lutym).

Druki:

1.druk wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.12.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Marciniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2008 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4157
10 grudnia 2019 11:05 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 grudnia 2019 11:05 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
10 grudnia 2019 11:05 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.