Przyznawanie dodatku energetycznego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
  2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartejz przedsiębiorstwem energetycznym.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie (parter  pokój nr 4).

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie ul. 30 Stycznia 1

Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych – parter  pokój nr 4, tel. 58 77-59-325, 58 77-59-425,

58 77-59-427

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:  Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:  W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy: Dodatek energetyczny przyznaje się w formie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21.06.2011 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 180 z późn. zm.);

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

 

Inne informacje:  Nie dotyczy

Druki:  

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Klauzula informacyjna

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.03.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2014 08:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2293
28 maja 2019 11:11 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
28 maja 2019 11:10 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
12 marca 2019 11:33 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.