Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony druk wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. Nr 48, 54, 55, II piętro tel.:/58/ 77-59-316, 77-59-359, 77-59-362

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

10 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

ok. 6 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1.ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314)

2.uchwała nr XXV/196/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do SKO w Gdańsku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

Inne informacje:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje decyzją. Użytkownicy wieczyści zobowiązani są do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Udziela się:

- 50% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę

- 99% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącego udział w nieruchomości wspólnej jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu.


Druki:

1. druk wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego        

    w prawo własności nieruchomości gruntowej,

2. druk wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego                 

    w ułamkowej części w prawo własności  nieruchomości gruntowej.


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.12.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Marcinczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2009 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 6017
10 grudnia 2019 12:58 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 grudnia 2019 12:57 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
10 grudnia 2019 11:49 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.