Przyznawanie lokali mieszkalnych w wyniku wzajemnej zamiany

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełnione przez wszystkich kontrahentów zamiany wnioski o zamianę mieszkania, potwierdzone przez zarządcę budynków;
  2. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (przydział, decyzja, umowa najmu lub akt notarialny).

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie (I piętro pokój nr 23).

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1

Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych – I piętro pokój nr 23, tel. 58 77-59-337, 58 77-59-405 nr 24, tel. 58 77-59-481

 

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:   Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:  Niezwłocznie (zgodnie z KPA).

Sposób załatwienia sprawy:   Wydanie skierowania lub jego odmowa.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 756 z późn. zm.);

Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:  Nie dotyczy

 

Inne informacje

Inne informacje:  Nie dotyczy

Druki: Wniosek o zamianę mieszkania

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.02.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2008 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4512
18 lutego 2020 14:36 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
18 lutego 2020 12:27 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
18 lutego 2020 12:26 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.