Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wybierz rok

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu Urzędu w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie w dniu 10.03.2016 r.

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Kasa Urzędu Miejskiego w Tczewie. Termin przyprowadzenia kontroli: 10.03.2016 Zakres kontroli: Stan rzeczywisty gotówki w kasie Urzędu i porównanie go z prowadzoną ewidencją. Kontrola druków ścisłego zarachowania i depozytów kasowy

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu Urzędu w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie w dniu 11.02.2016 r.

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Kasa Urzędu Miejskiego w Tczewie. Termin przyprowadzenia kontroli: 11.02.2016 Zakres kontroli: Stan rzeczywisty gotówki w kasie Urzędu i porównanie go z prowadzoną ewidencją. Kontrola druków ścis

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu Urzędu w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie w dniu 26.01.2016

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Kasa Urzędu Miejskiego w Tczewie. Termin przyprowadzenia kontroli: 26.01.2016 Zakres kontroli: Stan rzeczywisty gotówki w kasie Urzędu i porównanie go z prowadzoną ewidencją. Kontrola druków ścisłego zarachowania i depozytów kasowy

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu Urzędu w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie w dniu 16.12.2015

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Kasa Urzędu Miejskiego w Tczewie. Termin przyprowadzenia kontroli: 16.12.2015

Informacja z kontroli przeprowadzonej w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie w dniu 23.11.2015

Nazwa kontrolowanej jednostki: Kasa Urzędu Miejskiego w Tczewie. Termin przyprowadzenia kontroli: 23.11.2015 Zakres kontroli: Stan rzeczywisty gotówki w kasie Urzędu i porównanie go z prowadzoną ewidencją. Kontrola druków ścisłego

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu Urzędu w magazynie podręcznym Urzędu Miejskiego w Tczewie – Wydział Administracyjny w dniu 30.10.2015

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Magazyn podręczny Urzędu Miejskiego w Tczewie – Wydział Administracyjny. Termin przyprowadzenia kontroli: 30.10.2015

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu Urzędu w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie w dniu 22.10.2015

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Kasa Urzędu Miejskiego w Tczewie. Termin przyprowadzenia kontroli: 22.10.2015

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu Urzędu w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie w dniu 29.09.2015

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Kasa Urzędu Miejskiego w Tczewie. Termin przyprowadzenia kontroli: 29.09.2015

Informacja z przeprowadzonej kontroli w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie w dniu 26.08.2015 roku

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Kasa Urzędu Miejskiego w Tczewie. Termin przyprowadzenia kontroli: 26.08.2015

Informacja z przeprowadzonej kontroli w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie w dniu 03.07.2015 r.

Informacja o kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Kasa Urzędu Miejskiego w Tczewie. Termin przyprowadzenia kontroli: 03.07.2015 Zakres kontroli: Stan rzeczywisty gotówki w kasie Urzędu i porównanie go z prowadzoną ewidencją. Kontrola druków śc