Spółki kapitałowe z mniejszościowym udziałem gminy

Wybierz rok

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Dane adresowe: ul. Władysława IV nr 9 81-703 Sopot Dane kontaktowe: tel.: 58 555 97 10 fax: 58 555 97 11 e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl odsyłacz do BiP: http://bip.strefa.gda.pl/index.php Stanowiska:

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Dane adresowe: ul. Szara 32-33 80-116 Gdańsk Dane kontaktowe tel.: 58 320 34 05 fax: 58 320 36 37 e-mail: prfpk@prfpk.pl odsyłacz do BiP: https://www.e-bip.org.pl/prfpk/ Stanowiska: - Irena Wróblak – Prezes Zarządu - Magdalena Pronobis - Przewodniczący RN &