Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wybierz rok

Informacja o przeprowadzonej kontroli nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Tczew, oddanych w dzierżawę i użyczenia.

Informacja o przeprowadzonej kontroli nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Tczew, oddanych w dzierżawę i użyczenia Przedmiot kontroli: - nieruchomość położona przy ul. Nadbrze

Informacja o przeprowadzonej kontroli nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Tczew, oddanych w dzierżawę i użyczenia

Informacja o przeprowadzonej kontroli nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Tczew, oddanych w dzierżawę i użyczenia. Przedmiot kontroli: część nieruchomości stanowiącej Skwer 750-lecia miasta Tczewa o

Informacja o przeprowadzonej kontroli nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Tczew, oddanych w dzierżawy i użyczenia

Przedmiot kontroli: nieruchomości oddane w dzierżawę pod uprawy rolne, położone przy ul. Bartosza Głowackiego i ul. Księdza Władysława Młyńskiego oraz oddane w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej przez Tczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy ul. Nadbrzeżnej i w celu prowadzenia tak zwanej rowerowni przez Stowarzyszenie...