Dzierżawa - archiwum

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem boks handlowy numer 12 na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (ul. F. Żwirki)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie II piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki, boks handlowy numer 12, o powierzchni 14,50 metrów kwadratowych w hali numer I, oznaczonej...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części dachu hali targowej nr I na targowisku przy ulicy Franciszka Żwirki w Tczewie, o powierzchni dziesięć metrów kwadratowych, w celu posadowienia wolnostojącego nośnika LED reklamującej targowisko miejskie pod nazwą MANHATTAN.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części dachu hali targowej nr I na targowisku przy ulicy Franciszka Żwirki w Tczewie, o powierzchni...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem boks handlowy numer 27 na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (ul. F. Żwirki)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie II piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki, boks handlowy numer 27, o powierzchni 21,50 metrów kwadratowych w hali numer I, oznaczonej numerem...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem boks handlowy numer 3/4 na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (ul. F. Żwirki).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie II piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki, boks handlowy numer 3/4, o powierzchni 28,60 metr&oac

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do wynajęcia pod stację bazowa telefonii komórkowej – ul. Bałdowska.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 22/2, obręb 9, Księga wieczysta numer GD1T/00016854/1, położonej przy ulicy Bałdowskiej, na której posadowiony jest budynek wieży ciśnień, którego część dachu, o powierzchni 40 metrów kwadratowych, przeznaczona...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej w celu prowadzenia działalności gospodarczej, boks handlowy numer 15, o powierzchni 13,20 m2, znajdujący się na hali targowej numer I (ul. Franciszka Żwirki).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, II piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ulicy Franciszka Żwirki w hali targowej numer I, boks handlowy numer 15, o powierzchni 13,20 m2, oznaczonej numerem...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem boks handlowy numer 21 na czas nieoznaczony w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego (ul. F. Żwirki).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki, boks handlowy numer 21, o powierzchni 23,10 w hali numer I, oznaczonej numerem działki 32/34,...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celach rekreacyjnych – ul. Nowowiejska.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 513/31, obręb 9, Księga wieczysta numer GD1T/00016854/1, położonej przy ulicy Nowowiejskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 36 metrów kwadratowych, w celach rekreacyjnych.