Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XLVII/409/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2010r.

Uchwała Nr XLVII/409/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2010r. Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220...

Uchwała Nr XLVI/400 /2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Tczewie

Uchwała Nr XLVI/400 /2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Tczewie Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,...

Uchwała XLV/ 398 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie: zmiany członkostwa radnego Piotra Kajzera w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010.

Uchwała XLV/ 398 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie: zmiany członkostwa radnego Piotra Kajzera w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr...

Uchwała Nr XLV/ 397 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie powołania Piotra Mikołaja Żok do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010.

Uchwała Nr XLV/ 397 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie powołania Piotra Mikołaja Żok do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr...