Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XLV/ 396 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie powołania Wojciecha Stanisława Kordy do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010.

Uchwała Nr XLV/ 396 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie powołania Wojciecha Stanisława Kordy do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002...

Uchwała Nr XLV/ 395 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie: wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnej Renaty Armatowskiej kandydata z tej samej listy Piotra Mikołaja Żok.

Uchwała Nr XLV/ 395 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie: wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnej Renaty Armatowskiej kandydata z tej samej listy Piotra Mikołaja Żok. Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...

Uchwała Nr XLV/ 394 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie: wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Kazimierza Smolińskiego kandydata z tej samej listy Wojciecha Stanisława Kordy.

Uchwała Nr XLV/ 394 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie: wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Kazimierza Smolińskiego kandydata z tej samej listy Wojciecha Stanisława Kordy. Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików...

Uchwała Nr XLIV/393/ 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie odwołania Kazimierza Smolińskiego ze składów komisji Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010

Uchwała Nr XLIV/393/ 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie odwołania Kazimierza Smolińskiego ze składów komisji Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,...

Uchwała Nr XLIV/ 392/ 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Kazimierza Smolińskiego

Uchwała Nr XLIV/ 392/ 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Kazimierza Smolińskiego Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( j. t. Dz. U. z 2003

Uchwała Nr XLIV/ 390/ 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie odwołania Renaty Armatowskiej ze składów komisji Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010

Uchwała Nr XLIV/ 390/ 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie odwołania Renaty Armatowskiej ze składów komisji Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, po

Uchwała Nr XLIV/389/ 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Renaty Armatowskiej

Uchwała Nr XLIV/389/ 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Renaty Armatowskiej Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( j. t. Dz. U. z 2003 r.

Uchwała Nr XLIV /387/ 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie : utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XLIV /387/ 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie : utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 r. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/7

Uchwała Nr XLIV / 386 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania.

Uchwała Nr XLIV / 386 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/75/1279

Uchwała Nr XLIV / 385 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie : podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XLIV / 385 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie : podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/75/1278