Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XLIV/ 380/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2009 rok.

Uchwała Nr XLIV/ 380/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220,...

Uchwała Nr XLIII/379/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie inicjatywy o nadanie odznaczenia Złotego Krzyża Zasługi Prezydentowi Miasta Tczewa.

Uchwała Nr XLIII/379/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie inicjatywy o nadanie odznaczenia Złotego Krzyża Zasługi Prezydentowi Miasta Tczewa. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 ,...

Uchwała Nr XLI /372/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2010r.

Uchwała Nr XLI /372/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2010r. Na podstawie art. 21 ust.3 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz....

Uchwała Nr XLI/371/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wysłania skargi i reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie przed sądami administracyjnymi.

Uchwała Nr XLI/371/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wysłania skargi i reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie przed sądami administracyjnymi. Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,...

Uchwała Nr XL/364/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Uchwała Nr XL/364/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,...

Uchwała Nr XL/360/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2010 rok.

Uchwała Nr XL/360/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2010 rok. Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz ...

Uchwała Nr XL/359/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010r.

Uchwała Nr XL/359/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010r. Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz....

Uchwała Nr XL/358/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

Uchwała Nr XL/358/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r. Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz....

Uchwała Nr XXXIX/348/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania Panu Józefowi Golickiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXXIX/348/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania Panu Józefowi Golickiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214,...

Uchwała Nr XXXIX/ 347/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania Panu Adamowi Przybyłowskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXXIX/ 347/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania Panu Adamowi Przybyłowskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz....