Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVIII/339/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa w okresie kadencji 2006 - 2010

Uchwała Nr XXXVIII/339/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa" w okresie kadencji 2006 - 2010 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o...

Uchwała Nr XXXVII/ 323/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXXVII/ 323/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214,...

Uchwała Nr XXXVI /314/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

Uchwała Nr XXXVI /314/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa" Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,...

Uchwała Nr XXXVI/ 313/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.

Uchwała Nr XXXVI/ 313/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa". Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 174; poz....

Uchwała Nr XXXV/302/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009r.

Uchwała Nr XXXV/302/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009r. Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;

Uchwała Nr XXXIV/299/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do projektu PRESTO

Uchwała Nr XXXIV/299/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do projektu PRESTO Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr...

Uchwała Nr XXXIV/298/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady do wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta Miasta

Uchwała Nr XXXIV/298/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady do wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta Miasta Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r....

Uchwała Nr XXXIII /291/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2008 rok.

Uchwała Nr XXXIII /291/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz....

Uchwała Nr XXXII/290/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa.

Uchwała Nr XXXII/290/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr...

Uchwała Nr XXXII/287/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie: zmiany członkostwa radnej Barbary Kamińskiej w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010

Uchwała Nr XXXII/287/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: zmiany członkostwa radnej Barbary Kamińskiej w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r....