Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Uchwała Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z...

Uchwała Nr XXXII/280/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Uchwała Nr XXXII/280/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. Na podstawie art. 42 ust. 2 i art. 44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r....

Uchwała Nr XXXII/279/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic i numerów stałych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Tczewie.

Uchwała Nr XXXII/279/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic i numerów stałych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Tczewie. Na podstawie art. 30 ust. 2 - 2a i ust.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików...

Uchwała Nr XXXII / 277/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie powołania Piotra Kajzera do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010

Uchwała Nr XXXII / 277/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie powołania Piotra Kajzera do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz....

Uchwała Nr XXXII /276/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Stanisława Smolińskiego kandydata z tej samej listy Piotra Kajzera.

Uchwała Nr XXXII /276/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Stanisława Smolińskiego kandydata z tej samej listy Piotra Kajzera. Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...

Uchwała Nr XXXI /275/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej remontu kuchni

Uchwała Nr XXXI /275/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej remontu kuchni i prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tczewie Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz....

Uchwała Nr XXXI/270 /2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: powołania Krzysztofa Kordy na Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i zmiany uchwały w sprawie powołania przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie

Uchwała Nr XXXI/270 /2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: powołania Krzysztofa Kordy na Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i zmiany uchwały w sprawie powołania przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o...

Uchwała Nr XXXI/266/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie odwołania Stanisława Smolińskiego ze składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010

Uchwała Nr XXXI/266/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie odwołania Stanisława Smolińskiego ze składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr...

Uchwała Nr XXXI/265/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Smolińskiego

Uchwała Nr XXXI/265/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Smolińskiego Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 zm....

Uchwała Nr XXXI/264 / 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie powołania Ryszarda Bruckiego do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010

Uchwała Nr XXXI/264 / 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie powołania Ryszarda Bruckiego do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,...