Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXI/263/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Dariusza Zimnego kandydata z tej samej listy Ryszarda Bruckiego

Uchwała Nr XXXI/263/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Dariusza Zimnego kandydata z tej samej listy Ryszarda Bruckiego Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (...

Uchwała Nr XXX / 257 / 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie odwołania Dariusza Zimnego ze składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010

Uchwała Nr XXX / 257 / 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie odwołania Dariusza Zimnego ze składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,...

Uchwała Nr XXX / 256/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Zimnego.

Uchwała Nr XXX / 256/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Zimnego. Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 zm. z 2004...

Uchwała Nr XXX/255/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie spełnienia przesłanek do nabycia przez Prezydenta Miasta Tczewa prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008.

Uchwała Nr XXX/255/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie spełnienia przesłanek do nabycia przez Prezydenta Miasta Tczewa prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz....

Uchwała Nr XXX/254/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2009r.

Uchwała Nr XXX/254/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2009r. Na podstawie art. 21 ust.3 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz....

Uchwała Nr XXIX /251/ 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2009 rok.

Uchwała Nr XXIX /251/ 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2009 rok. Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz....

Uchwała Nr XXIX/250 / 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009r.

Uchwała Nr XXIX/250 / 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009r. Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23,...

Uchwała Nr XXIX/249/ 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/249/ 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz....

Uchwała Nr XXIX /248/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dni 30 grudnia 2008 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa.

Uchwała Nr XXIX /248/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dni 30 grudnia 2008 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;...

Uchwała Nr XXVIII/ 237/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.

Uchwała Nr XXVIII/ 237/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa" Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,...