Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014r.

Uchwała Nr XXXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28

Uchwała Nr XXXIX/315 /2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/315 /2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Uchwała Nr XXXVIII/307/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Panu Janowi Szymale Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”

Uchwała Nr XXXVIII/307/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Panu Janowi Szymale Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz

Uchwała Nr XXXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa

Uchwała Nr XXXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2013r. poz. 59

Uchwała Nr XXXIII/271/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013r.

Uchwała Nr XXXIII/271/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013r. &n

Uchwała Nr XXXIII/259/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr XXXIII/259/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie g

Uchwała Nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2013r.

Uchwała Nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2013r. Na podstawie art. 21 ust. 3 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca

Uchwała Nr XVII/226/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Markowicz Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”

Uchwała Nr XVII/226/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Markowicz Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”  

Uchwała Nr XXVII/225/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013r.

Uchwała Nr XXVII/225/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013r.