Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie odwołania Gertrudy Pierzynowskiej ze składu Komisji Polityki Społecznej i powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014.

Uchwała Nr XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie odwołania Gertrudy Pierzynowskiej ze składu Komisji Polityki Społecznej i powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014.

Uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie : przedłużenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie : przedłużenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej. &nb

Uchwała Nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Barbary Kamińskiej do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014.

Uchwała Nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Barbary Kamińskiej do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014

Uchwała Nr XXI/173/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r.

Uchwała Nr XXI/173/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r. &n

Uchwała Nr XXI/169/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr XXI/169/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania &

Uchwała Nr XVIII/147/ 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015 – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVIII/147/ 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015 – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVIII/ 146/ 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie : stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych - wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVIII/ 146/ 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie : stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych - wybory  

Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania Kazimierza Mokwy do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014

Uchwała Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania Kazimierza Mokwy do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014 &n

Uchwała Nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania Ewy Czochór do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014

Uchwała Nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania Ewy Czochór do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014