Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVI /139/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2012r.

Uchwała Nr XVI /139/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2012r. &nb

Uchwała Nr XV/131/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania Pani Janice Lynn Sherry Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”

Uchwała Nr XV/131/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania Pani Janice Lynn Sherry Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” Na podstawie art.

Uchwała Nr XV/130/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015.

Uchwała Nr XV/130/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Uchwała Nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie i nadania statutu

Uchwała Nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie i nadania statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm

Uchwała Nr XV/127/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012r.

Uchwała Nr XV/127/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012r. &

Uchwała Nr XV/126/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

Uchwała Nr XV/126/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

Uchwała Nr XV/125/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2012 rok.

Uchwała Nr XV/125/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca