Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie : stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie : stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych Na podsta

Uchwała Nr XIII/95 /2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011roku w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania.

Uchwała Nr XIII/95 /2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011roku w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania.

Uchwała Nr XI /81/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników .

Uchwała Nr XI /81/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji

Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławnikó

Uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011r.

Uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyj

Uchwała Nr X/63/ 2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2010 rok.

Uchwała Nr X/63/ 2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2010 rok.

Uchwała Nr VIII /55/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dni 28 kwietnia 2011 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa.

Uchwała Nr VIII /55/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dni 28 kwietnia 2011 r. w sprawie skargi n