Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII/234/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania Panu Józefowi Bejgrowiczowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

 Uchwała Nr XXVIII/234/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie nadania Panu Józefowi Bejgrowiczowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI"


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz § 4 uchwały Nr IX/58/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania medalu PRO DOMO TRSOVIENSI") - po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisje stałe, Rada Miejska w Tczewie

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Na wniosek Stowarzyszenia Sportowego ,,Klub Sportów Siłowych -Tczew", Grupę aktywnej młodzieży miasta Tczewa, Powiatowego Ośrodka Sportu w Tczewie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Medalu, nadaje się Panu Józefowi Bejgrowiczowi Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", za wybitne osiągnięcia w sportach siłowych i propagowanie tej dyscypliny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

Uzasadnienie


Kapituła Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", w składzie uchwalonym uchwałą Nr XXVI/201/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Stowarzyszenia Sportowego ,,Klub Sportów Siłowych -Tczew", Grupy aktywnej młodzieży miasta Tczewa i Powiatowego Ośrodka Sportu w Tczewie, w sprawie nadania Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", za wybitne osiągnięcia w sportach siłowych i propagowanie tej dyscypliny sportu.
Kapituła wniosek uzasadniła następująco:
Sportowa i społeczna działalność Józefa Bejgrowicza, rozpoczęła się w Tczewie w latach 80-tych. Pracował tu na rzecz sportów siłowych w różnych warunkach. Nie rezygnował i nie załamywał się w tej pracy. Uparcie, na początku bez rozgłosu działał i to bez środków finansowych.
Trójbój stał się jego sportową wizytówką. Młodzież tczewska, Jego wychowankowie piszą tak we wniosku: ,,Pan Bejgrowicz swoją osobą wzbudza szacunek i podziw wśród młodzieży, jest ikoną osoby, która mimo swoich sukcesów pozostał skromną i zwykłą osobą, której w każdej chwili można się poradzić i uzyskać pomoc".
Nic dodać, nic ująć. Trójbój siłowy stał się dla Józefa Bejgrowicza wyzwaniem do zdobywania tytułów Mistrza Świata, Mistrza Europy i 30 krotnie Mistrza Polski.
Na tym nie kończy się Jego pasja. Założył ,,Klub Sportów Siłowych - Tczew" , w którym zgromadził liczną grupę młodzieży, którą nie tylko zachęcał do uprawiania tej dyscypliny sportu, ale przyczyniał się do podnoszenia ich poziomu sportowego, początkowo jako instruktor, a następnie jako trener.
Wychował 14 sportowców z Tczewa, którzy zdobywali tytuły mistrzów świata i byli medalistami Mistrzostw Polski . Był także trenerem kadry narodowej, jest sędzią międzynarodowym sportów siłowych.
Gromadząc w klubie coraz liczniejszą grupę działaczy, organizuje liczne imprezy ogólnopolskiej rangi, a ich rozgłos promuje nasze miasto.
Za działalność sportową, trenerską i organizatorską został wyróżniony tytułem ,, Mistrza Sportu" i ,,Zasłużony sportowiec PZSS" . Posiada liczne wyróżnienia lokalne.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2008 15:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1191
05 grudnia 2008 15:47 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2008 15:45 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.