Stanowiska w sprawach publicznych

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia Inicjatywy Obywatelskiej z dnia 15 lutego 2010 r.

Stanowisko
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 lutego 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia Inicjatywy Obywatelskiej z dnia 15 lutego 2010 r.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/152/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Inicjatyw Obywatelskich mieszkańców Tczewa i § 27 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta Tczew, Rada Miejska w Tczewie rozpatrując złożoną inicjatywę zajmuje następujące stanowisko:


§1


Stacje telefonii komórkowej powinny podlegać okresowym badaniom, polegającym na pomiarze natężenia pola elektromagnetycznego w pobliżu stacji bazowych oraz porównania jego z obowiązującymi normami w Polsce i krajach UE.

§2


Rada podejmie prace nad wpisaniem do dokumentów planistycznych Tczewa, w tym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zapisów ze wskazaniem warunków dopuszczalnej lokalizacji nowych stacji bazowych.

§3


Wykonanie stanowiska powierza się Prezydentowi Miasta.


Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Tczewie

Grażyna Antczak

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2010 15:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1571
04 marca 2010 15:44 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
04 marca 2010 15:43 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.