Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2009)

Wybierz rok

Protokół nr 3/ 2009 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Publicznym Przedszkolu Nr 8 i Publicznym Przedszkolu Nr 9 w Tczewie.

Protokół nr 3/ 2009 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Publicznym Przedszkolu Nr 8 i Publicznym Przedszkolu Nr 9 w Tczewie. Termin rozpoczęcia kontroli: 26.09.2008r., termin zakończenia kontroli: 31.03.2009r.

Protokół nr 1/2009 z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Inwestycji i Remontów, Biurze Zamówień Publicznych i Zakładach budżetowych podległych Prezydentowi Miasta

Protokół nr 1/2009 z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Inwestycji i Remontów, Biurze Zamówień Publicznych i Zakładach budżetowych podległych Prezydentowi Miasta Termin rozpoczęcia kontroli: 29.04.2008r., termin zakończenia kontroli 9.02.2009r.