Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2014)

Wybierz rok

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Nadzoru i Kontroli. Termin kontroli: 10.10.2014r.

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Nadzoru i Kontroli

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku. Termin kontroli: 11.03.2014r.

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ul. Jaśkowa Dolina 50 , 80 – 251 Gdańsk

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Termin kontroli: 14.02.2014r.

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Infrastruktury 80 &ndash

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Termin kontroli: 08.01.2014r. - 12.02.2014r.

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk &n

Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Termin kontroli: 25.04.2014r. - 06.05.2014r.

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 80 – 001 Gdańsk, Trakt Świę