Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2015)

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Okręgową Komisję Wyborcza w Gdańsku – termin kontroli: 23.10.2015r. – 24.10.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Okręgową Komisję Wyborczą w Gdańsku – termin kontroli: 23.10.2015r. – 24.10.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku - Kontrola problemowa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie – termin kontroli: 01.10.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku - Kontrola problemowa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie – termin kontroli: 01.10.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Archiwum Państwowe w Gdańsku ul. Wałowa 5, 80 – 8

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania – termin kontroli: 17.09.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania – termin kontroli: 17.09.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku - " Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego ".

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 80 – 853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie