Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2016)

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie w dniu 21 marca 2016 r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1 Maja 8, 83-110 Tczew. Termin przeprowadzenia kontroli: 21 marca 2016 roku. Zakres kontroli: prowadzenie rekrutacji pracowników.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku - termin kontroli: 10.02.2016 rok.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku - termin kontroli: 10.02.2016 rok. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80 – 251 Gdańsk; Nazwa kontrolowanej jed

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - termin kontroli: 18.09.2015r. – 23.09.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - termin kontroli: 18.09.2015r. – 23.09.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Piłsudskiego...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - termin kontroli: 27.11.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - termin kontroli: 27.11.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk...

Informacja z przeprowadzonej kontroli kompleksowej miasta Tczewa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku– termin kontroli: 02.06.2015r. – 09.10.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli kompleksowej miasta Tczewa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku– termin kontroli: 02.06.2015r. – 09.10.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku , ul. Wały Jagiellońskie 36, 80...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku w Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w Tczewie – termin kontroli: 02.10.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku w Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w Tczewie – termin kontroli: 02.10.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wałowa 5, 80 – 858 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Ma

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu - termin kontroli: 08.10.2015r. – 26.10.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu - termin kontroli: 08.10.2015r. – 26.10.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu, ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk; Nazwa...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tczewie - termin kontroli: 30.09.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tczewie - termin kontroli: 30.09.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk; Nazwa kontrolowanej...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - termin kontroli: 18.12.2015r. – 21.12.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - termin kontroli: 18.12.2015r. – 21.12.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Straganiarska 24 – 27, 80 – 837 Gdańsk Nazwa...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Starostwo Powiatowe w Tczewie Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego - Kontrola realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Gminy Miejskiej Tczew– termin kontroli: 12.11.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Starostwo Powiatowe w Tczewie Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego - Kontrola realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Gminy Miejskiej Tczew– termin kontroli: 12.11.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Starostwo Powiatowe w Tczewie Wydział...