Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2017)

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku z zakresu Opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym – termin kontroli: 05.09.2017r. – 06.11.2017r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80 – 853 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tc

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Gdańsku - termin kontroli: 25.09.2017r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Gdańsku - termin kontroli: 25.09.2017r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk; Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - termin kontroli: 21.04.2017r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - termin kontroli: 21.04.2017r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk; Nazwa...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - termin kontroli: 23.05.2017 r. – 07.06.2017 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - termin kontroli: 23.05.2017 r. – 07.06.2017 r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, Trakt Świętego Wojciecha 293, 80 – 001 Gdańsk; Nazwa kontrolowanej...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – termin kontroli: 09 – 10.02.2017r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – termin kontroli: 09 – 10.02.2017r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wy