Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2020)

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku: 06.02.2020r. – 07.02.2020r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80 – 286 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Prezydent Miasta Tczew, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew Termin przeprowadzenia kontroli: 06.02.2020r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku – termin kontroli: 09.10.2019r. – 19.11.2019r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80 – 853 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew

Informacja z przeprowadzonej kontroli kompleksowej miasta Tczewa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku – termin kontroli: 20.05.2019r. – 24.09.2019r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli kompleksowej miasta Tczewa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku – termin kontroli: 20.05.2019r. – 24.09.2019r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku , ul. Wały Jagiellońskie 36, 80...