Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku - "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych" – termin kontroli: 09.03.2020r. – 15.05.2020r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80 - 853 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew Termin przeprowadzenia kontroli: 09.03.2020r. – 15.05.2020r. Zakres kontroli: Realizacja zadań związanych...

Informacja z przeprowadzonej kontroli okresowej Straży Miejskiej w Tczewie przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Okopowa 21/27, 80 –810 Gdańsk – kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Nazwa

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Warszawie – projektu "Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitarnego"

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew Termin przeprowadzenia kontroli: 27 – 29.01.2020r. Zakres...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku: 06.02.2020r. – 07.02.2020r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80 – 286 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Prezydent Miasta Tczew, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew Termin przeprowadzenia kontroli: 06.02.2020r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku – termin kontroli: 09.10.2019r. – 19.11.2019r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80 – 853 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew

Informacja z przeprowadzonej kontroli kompleksowej miasta Tczewa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku – termin kontroli: 20.05.2019r. – 24.09.2019r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli kompleksowej miasta Tczewa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku – termin kontroli: 20.05.2019r. – 24.09.2019r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku , ul. Wały Jagiellońskie 36, 80...

Informacja z przeprowadzonej kontroli projektu " Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew ".

Informacja z przeprowadzonej kontroli projektu " Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew ". Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk Nazwa kontrolowanej...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w Gdańsku – Termin kontroli 24.01.2019 r. – 14.03.2019 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w Gdańsku – Termin kontroli 24.01.2019 r. – 14.03.2019 r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy, ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk; Oddział w Starogardzie Gdańskim 83 -200 Starogard...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Departament Administracji Publicznej w Warszawie – P/18/007 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Perspektywie Finansowej 2014 -2020

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Departament Administracji Publicznej w Warszawie – P/18/007 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Perspektywie Finansowej 2014 -2020 Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej, ul. Filtrowa 57, 00 –...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku – termin kontroli: 20.09.2018r. – 21.09.2018r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku – termin kontroli: 20.09.2018r. – 21.09.2018r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wałowa 5, 80 – 858 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew ...