Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli projektu " Sięgnijmy po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew"– termin kontroli: 28.02.2018r. – 02.03.2018r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli projektu " Sięgnijmy po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew"– termin kontroli: 28.02.2018r. – 02.03.2018r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Polską Organizację Turystyczną w Warszawie – termin kontroli: 18.09.2017 r. – 22.09.2017 r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Polska Organizacja Turystyczna Departament Funduszy Europejskich, 00 – 613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8; Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew ( Partner Projektu ) Termin przeprowadzenia kontroli:

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku z zakresu Opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym – termin kontroli: 05.09.2017r. – 06.11.2017r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80 – 853 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tc

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Gdańsku - termin kontroli: 25.09.2017r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Gdańsku - termin kontroli: 25.09.2017r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk; Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - termin kontroli: 21.04.2017r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - termin kontroli: 21.04.2017r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk; Nazwa...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - termin kontroli: 23.05.2017 r. – 07.06.2017 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - termin kontroli: 23.05.2017 r. – 07.06.2017 r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, Trakt Świętego Wojciecha 293, 80 – 001 Gdańsk; Nazwa kontrolowanej...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – termin kontroli: 09 – 10.02.2017r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – termin kontroli: 09 – 10.02.2017r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wy

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie w dniu 21 marca 2016 r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1 Maja 8, 83-110 Tczew. Termin przeprowadzenia kontroli: 21 marca 2016 roku. Zakres kontroli: prowadzenie rekrutacji pracowników.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku - termin kontroli: 10.02.2016 rok.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku - termin kontroli: 10.02.2016 rok. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80 – 251 Gdańsk; Nazwa kontrolowanej jed

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - termin kontroli: 18.09.2015r. – 23.09.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - termin kontroli: 18.09.2015r. – 23.09.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Piłsudskiego...