Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - termin kontroli: 27.11.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - termin kontroli: 27.11.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk...

Informacja z przeprowadzonej kontroli kompleksowej miasta Tczewa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku– termin kontroli: 02.06.2015r. – 09.10.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli kompleksowej miasta Tczewa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku– termin kontroli: 02.06.2015r. – 09.10.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku , ul. Wały Jagiellońskie 36, 80...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku w Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w Tczewie – termin kontroli: 02.10.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku w Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w Tczewie – termin kontroli: 02.10.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wałowa 5, 80 – 858 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Ma

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu - termin kontroli: 08.10.2015r. – 26.10.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu - termin kontroli: 08.10.2015r. – 26.10.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu, ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk; Nazwa...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tczewie - termin kontroli: 30.09.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tczewie - termin kontroli: 30.09.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk; Nazwa kontrolowanej...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - termin kontroli: 18.12.2015r. – 21.12.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - termin kontroli: 18.12.2015r. – 21.12.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Straganiarska 24 – 27, 80 – 837 Gdańsk Nazwa...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Starostwo Powiatowe w Tczewie Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego - Kontrola realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Gminy Miejskiej Tczew– termin kontroli: 12.11.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Starostwo Powiatowe w Tczewie Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego - Kontrola realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Gminy Miejskiej Tczew– termin kontroli: 12.11.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Starostwo Powiatowe w Tczewie Wydział...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Okręgową Komisję Wyborcza w Gdańsku – termin kontroli: 23.10.2015r. – 24.10.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Okręgową Komisję Wyborczą w Gdańsku – termin kontroli: 23.10.2015r. – 24.10.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku - Kontrola problemowa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie – termin kontroli: 01.10.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku - Kontrola problemowa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie – termin kontroli: 01.10.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Archiwum Państwowe w Gdańsku ul. Wałowa 5, 80 – 8

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania – termin kontroli: 17.09.2015r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania – termin kontroli: 17.09.2015r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i