Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wybierz rok

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Przedsięwzięć Warszawa ( termin kontroli: 19 - 22.11.2013r. ).

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Przedsięwzięć Warszawa Nazwa kontrolowanej jednostki

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Przedsięwzięć – Warszawa ( termin kontroli: 23 – 24.05. 2013r.).

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Przedsięwzięć Warszawa Nazwa kontrolowanej jednostki

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych Gdańsk ( termin kontroli : 18.06.2013).

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk Nazwa

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie (termin kontroli : 15.07.2013 r. – 16.07.2013 r.)

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie (termin kontroli : 15.07.2013 r. – 16.07.2013 r.) Informacja z kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej&

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie (termin kontroli : 21.06.2013 r. – 25.06.2013 r.)

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie (termin kontroli : 21.06.2013 r. – 25.06.2013 r.) Informacja z kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Zakład Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Cz