Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gdańsku ( termin kontroli: 01.03.2013).

Informacja o kontroli Instytucja przeprowadzająca kontrolę Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gdańsku Nazwa kontrolowanej jednostki

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie (termin kontroli : 06.02.2013 r. – 08.02.2013 r.)

Informacja z kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki: Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym z siedzibą przy ul. Czyżykowskiej 70 Termin przeprowadzenia kontroli : 06.02.2013 – 08.02.2013 r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Gdańsku. Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Nazwa kontrolowanej jednostki Urząd Miejski w Tczewie Termin przeprowadzenia

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku

Instytucja przeprowadzająca kontrolę Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku Nazwa kontrolowanej jednostki Urząd Miejski w Tczewie

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontrola planowa projektu systemowego „Szansa małego ucznia – indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie”.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa kontrolowanej jednostki Urząd Miejski w Tczewie

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Tczewie Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego. Sprawdzenie realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Gminy Miejskiej Tczew.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę Starostwo Powiatowe w Tczewie Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego Nazwa kontrolowanej jednostki Urząd Miejski w Tczewie