Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wybierz rok

Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Gdańsku.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę Archiwum Państwowe w Gdańsku Nazwa kontrolowanej jednostki Urząd Miejski w Tczewie