Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku – termin kontroli: 07.11.2018r. – 09.11.2018r. oraz 13.11.2018r. – 16.11.2018r.

 

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku – termin kontroli: 07.11.2018r. – 09.11.2018r. oraz 13.11.2018r. – 16.11.2018r.


Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80 – 748 Gdańsk

Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.11.2018r. – 09.11.2018r. oraz 13.11.2018r. – 16.11.2018r.

Zakres kontroli:
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: -------


Sekretarz Miasta
Katarzyna Mejna


 
Wytworzyła: Danuta Petka
Akceptacja: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.11.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2018 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 397
30 listopada 2018 08:29 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [protokol_kontroli.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2018 08:28 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)