Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w Gdańsku – Termin kontroli 24.01.2019 r. – 14.03.2019 r.

 

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w Gdańsku – Termin kontroli 24.01.2019 r. – 14.03.2019 r.

 

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy, ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk; Oddział w Starogardzie Gdańskim 83 -200 Starogard Gdański ul. Sikorskiego 18;

 

Nazwa kontrolowanej jednostki:

Urząd  Miejski w Tczewie,  Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew

 

Termin przeprowadzenia kontroli:

kontrolę przeprowadzono w dniach – 24, 28, 29, 30.01.2019r.; 1, 7, 8, 15, 25, 28.02.2019r.; 13,14.03.2019r.;

 

Zakres kontroli:

przestrzeganie przez pracodawcę przepisów dotyczących:

wybranych zagadnień z prawnej ochrony pracy, w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;

zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym czasu pracy i uprawnień urlopowych;

wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. badań profilaktycznych i szkoleń w dziedzinie bhp;

 

Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych:

zawarte w Protokole Kontroli Nr rej. 030265-53-K004-Pt/19 z dnia 14.03.2019 r.

Wystąpieniu Nr rej. 030265-53-K004-Ws01/19  z dnia 29.03.2019 r.

Wystąpieniu Nr rej. 0302065-53-K004-Ws02/19 z dnia 02.04.2019 r.

odpowiedź na zalecenia przekazano pismem nr WOR.1710.1.2019 z dnia 29.03.2019 r.

 

 

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

 

 

 

Wytworzyła: Danuta Petka

Akceptacja: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.05.2019r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2019 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 321
29 maja 2019 08:38 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [wystapienie_nr_rej_03026553k004ws02_19_z_dnia_02042019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2019 08:38 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [wystapienie_nr_rej_03026553k004ws01_19_z_dnia_29032019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2019 08:37 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [protokol_kontroli_nr_rej_03026553k004pt_19.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)