Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Informacja z przeprowadzonej kontroli kompleksowej miasta Tczewa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku – termin kontroli: 20.05.2019r. – 24.09.2019r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli kompleksowej miasta Tczewa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przez Regionalną Izbę Obrachunkową  w Gdańsku – termin kontroli: 20.05.2019r. – 24.09.2019r.

 

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku , ul. Wały Jagiellońskie 36, 80 – 853 Gdańsk

Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.05.2019r. – 24.09.2019r. ( z przerwą w dniach: 21.06.2019r.; 29.07.2019r. – 16.08.2019r. )

Zakres kontroli: kontrola kompleksowa miasta Tczewa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Tczewie

Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych:

wystąpienie pokontrolne, pismo WK/0804/128/15/K/1/2019  z dnia 22.11.2019r.

zalecenia zrealizowano, pismo SK.1710.2.2019  z dnia 12.12.2019r.

 

 

                                                                                                    Sekretarz Miasta

 

                                                                                                     Katarzyna Mejna

 

 

 

 

Wytworzyła: Danuta Petka

Akceptacja: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.01.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2020 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 165
14 stycznia 2020 14:30 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [realizacja_wystapienia_pokontrolnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 14:29 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [wystapienie_pokontrolne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 14:28 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [protokol_z_kontroli_kompleksowej_miasta_tczewa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)