Petycje - Prezydent Miasta

Wybierz rok

Petycja w sprawie zniwelowania drogi 57 dojazdowej(bocznej) ze spadem do studzienek burzowych i położenie nowej nawierzchni

1. Dnia 28.09.2018 roku wpłynęła petycja w sprawie zniwelowania drogi 57 dojazdowej (bocznej) ze spadem do studzienek burzowych i położenie nowej nawierzchni. 2.Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji.

Petycja w sprawie próby wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych- Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

1. Dnia 13.09.2018 roku wpłynęła petycja firmy Szulc-Efekt Sp. z o .o w sprawie próby wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji. 3. Petycja została rozpatrzona pismem WOR.152.4.2018 z dnia...

Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd- testowo lub docelowo- systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną.

1. Dnia 21.08.2018 roku wpłynęła petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd- testowo lub docelowo- systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną. 2. Jako komórkę wiodącą...

Petycja w sprawie dokonania analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych - pod kątem - zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.

1. Dnia 06.08.2018 roku wpłynęła petycja firmy Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie dokonania analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych - pod kątem - zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie. 2. Jako komórkę...

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku.

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. poz. 1195). Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie...

Petycja rodziców uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie przewozu dzieci

1. Dnia 11.01.2018 roku wpłynęła petycja rodziców uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie przewozu dzieci z domu do placówki szkolnej oraz z placówki do domu. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Edukacji. 3. Zasięgnięto informacji od Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych,...

Petycja w sprawie Kamery na rogu ulic Rybackiej i Garncarskiej

1. Dnia 07.09.2017 wpłyneła petycja w sprawie ponownego zamontowania kamery na rogu ulic Rybackiej i Garncarskiej. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Centum Informatyczne przy Urzędzie Miejskim w Tczewie. 3. Petycja została rozpatrzona pismem nr WOR.152.3.2017 z dnia 18.09.2017 r. Treść w załączeniu.

Petycja w sprawie usunięcia zakazu połowu ryb na terenie miasta Tczewa na osiedlu Piotrowo

1. Dnia 25 sierpnia 2017 roku wpłynęła petycja w sprawie usunięcia zakazu połowu ryb na terenie miasta Tczewa na osiedlu Piotrowo. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym 3. Petycja została rozpatrzona pismem WOR.152.2.2017.MG z dnia 22.11.2017. Treść w załączeniu

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku.

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycja rozpatrzonych w 2016 roku Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywa

Petycja w sprawie naprawy (przebudowy) chodników mieszczących sie przy ul. Czyżykowskiej oraz ul. Kochanowskiego 2

1. Dnia 10.04.2017 wpłynęła petycja w sprawie naprawy (przebudowy) chodników mieszczących się przy ul. Czyżykowskiej oraz ul. Kochanowskiego 2. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji. 3. Petycja została rozpatrzona Pismem nr WOR.152.1.2017 z dnia 14.04.2017. Treść w załączeniu.