Zadania w realizacji - archiwum

Wybierz rok

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 20 lipca 2010 r.

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 20 lipca 2010 r. 1. Informacje bieżące. 2. Informacja z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta za II kwartał 2010 r. 3. Informacja o obrocie mieniem komunalnym za I półrocze 2010 r. 4. Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. 5. Stanowisko Prezydenta w sprawie: 1/ wniosku dotyczącego...

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 13 lipca 2010 r.

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 13 lipca 2010 r. 1. Informacje bieżące. 2. Informacja z realizacji planu zamówień publicznych za I półrocze 2010 r. 3. Raport z działalności Straży Miejskiej za I półrocze 2010 r. 4. Przekazanie informacji dot. stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy...

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 06 lipca 2010 r.

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 06 lipca 2010 r. 1. Informacje bieżące. 2. Informacja o funkcjonowaniu systemu Karty Miejskiej. 3. Informacja o stanie przygotowania do spisu rolnego. 4. Stanowisko Prezydenta w sprawie: 1/ zagospodarowania budynku przy ul. Niepodległości 2/ wniosku w sprawie skrócenia okresu wy ...

Porządek na nardę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 18 maja 2010r.

1. Informacje bieżące. 2.Informacja o realizacji Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami w Tczewie. 3. Informacja ze złożonych oświadczeń majątkowych. 4. Informacja z realizacji zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców. 5. Informacja nt. masy odebranych odpadów komunalnych i sposobów odzysku surowców wtórnych...

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 28 lipca 2009r.

1. Informacje bieżące. 2. Analiza wykonania planów finansowych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz CED za I półrocze 2009r. 3. Informacja o przebiegu remontów w placówkach oświatowych. 4. Informacja z załatwiania skarg i wniosków przez wydziały Urzędu Miejskiego w I półroczu...

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 21 lipca 2009r.

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczew dniu 21 lipca 2009 r. Godzina

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 14 lipca 2009 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja o obrocie mieniem komunalnym za I półrocze 2009 r. 3. Informacja z realizacji planu zamówień publicznych za I półrocze 2009 r. 4. Stanowisko Prezydenta w sprawie: 1/ zabezpieczenia pomieszczeń dla organizacji pozarządowych zajmowanych w budynku przy ul. Westerplatte 3 5. Zarządzenie...