Wybory Prezydenta RP - archiwum

Wybierz rok

Informacja dotycząca rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 24 maja 2015r.

INFORMACJA W dniu 24 maja 2015 r. – ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obwodowe komisje wyborcze w mieście Tczewie rozpoczynają pracę

Informacje dodatkowe, dotyczące głosowania ponownego w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015r.

Informacje dodatkowe, dotyczące głosowania ponownego w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015r. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do Urzędu Mie

Głosowanie przez pełnomocnika w głosowaniu ponownym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015r.

Wyciąg z informacji PKW ZPOW-603-439/15 z dnia 11.05.2015r. Głosowanie przez pełnomocnika w głosowaniu ponownym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015r. Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika w ponownym głosowaniu mają wyborcy, którzy najp