Informacja o środowisku - archiwum

Wybierz rok

Informacja o prowadzonej Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, obejmującej lasy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz lasy niestanowiące własność Skarbu Państwa.

Wyciąg pisma Ministerstwa Środowiska nr DLP-I-610-29/23267/15/JŁ z dnia 22 czerwca 2015 r. Informacja o prowadzonej Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, obejmującej lasy stanowią