Komunikaty - archiwum

Wybierz rok

Komunikat Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Komunikat Prezydenta Miasta Tczewa Na podstawie art. 33 ust. 3 z ustawy 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 2019 r. poz.506 z p&o

Informacja o prowadzonej Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, obejmującej lasy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz lasy niestanowiące własność Skarbu Państwa.

Wyciąg pisma Ministerstwa Środowiska nr DLP-I-610-29/23267/15/JŁ z dnia 22 czerwca 2015 r. Informacja o prowadzonej Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu

Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym

Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym W związku z zarządzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. Państwowa Komisja Wyborcza opracowała „Informację o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych”

Informacja dot. zmiany dni i godzin pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie w grudniu 2012 r.

Informacja dot. zmiany dni i godzin pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie w grudniu 2012 r.

Proponowany porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 25 października 2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Tczewie

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 25 października 2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Tczewie I. Część pierwsza: 1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 2. Sprawdzenie obecności radn

Harmonogram przygotowania komisji stałych oraz sesji Rady Miejskiej w Tczewie w miesiącu październiku 2012r.

Harmonogram przygotowania sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 25 października 2012 r. Termin i miejsce sesji: Sesja – 25 października 2012 r. / czwartek/ godz. 10.00 sala kon