Rejestry i ewidencje

Wybierz rok

Rejestr instytucji kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem...

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dziennych opiekunów prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony jest w Wydziale Edukacji, pokój nr 36 ( II piętro ), ul. 30 Stycznia 1.