Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wybierz rok

Informacja z kontroli na terenie cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej, przeprowadzonej w dniu 30.10.2017 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli na terenie cmentarza komunalnego w dniu 30.10.2017 r. Nazwa kontrolowanej jednostki: zarządca cmentarza komunalnego – p. Aleksander Alchimowicz Termin przeprowadzenia kontroli: 30.10.2017 r.

Informacja z kontroli na terenie cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej, przeprowadzonej w dniu 29.08.2017 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli na terenie cmentarza komunalnego w dniu 29.08.2017 r. Nazwa kontrolowanej jednostki: zarządca cmentarza komunalnego – p. Aleksander Alchimowicz Termin przeprowadzenia kontroli: 29.08.2017 r.

Informacja z kontroli z kontroli Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. Termin przeprowadzenia kontroli: 06.12.2017 r. Zakres kontroli: kontrola eksploatacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie

Informacja z kontroli Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o.

Informacja z kontroli Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. Nazwa kontrolowanej jednostki: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. Termin przeprowadzenia kontroli: 07.12.2016 r. Zakres kontr

Informacja z przeprowadzonej kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie w dniu 01.12.2016 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie w dniu 01.12.2016 r. Nazwa kontrolowanej jednostki: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tczewie - OTOZ ANIMALS Termin przeprowadzenia kontroli: 01.12.2016 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli na terenie cmentarza komunalnego w dniu 13.10.2016 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli na terenie cmentarza komunalnego w dniu 13.10.2016 r. Nazwa kontrolowanej jednostki: zarządca cmentarza komunalnego – p. Aleksander Alchimowicz Termin przeprowadzenia kontroli: 13.10.2016 r. Zakres kontroli: 1) czystość i porządek na terenie cmentarza, 2) ocena ogólna stanu urządzeń i wypo ...

Informacja z przeprowadzonej kontroli taksówkarzy prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew w dniu 20.06.2016 r. do 30.06.2016 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli taksówkarzy prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew w dniu 20.06.2016 r. do 30.06.2016 r. Nazwa kontrolowanej jednostki: przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Informacja z przeprowadzonej kontroli taksówkarzy prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew w dniu 11.05.2016 r. do 31.05.2016 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli taksówkarzy prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew w dniu 11.05.2016 r. do 31.05.2016 r. Nazwa kontrolowanej jednostki: przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Informacja z kontroli czystości i utrzymania cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej.

Informacja z kontroli czystości i utrzymania cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej Nazwa kontrolowanej jednostki: cmentarz komunalny w Tczewie przy ul. Rokickiej Termin przeprowadzenia kontroli: 30.12.2015 r. Zakres kontroli: czystość i porządek na terenie cmentarza, ocena ogólna stanu urządzeń i wyposażenia cmentarza Informacja...

Informacja z kontroli czystości i utrzymania cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej.

Informacja z kontroli czystości i utrzymania cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej Nazwa kontrolowanej jednostki: cmentarz komunalny w Tczewie przy ul. Rokickiej Termin przeprowadzenia kontroli: 17.11.2015 r. Zakres kontroli: czystość i porządek na terenie cmentarza, ocena ogólna stanu urządzeń i wyposażenia cmentarza Informacja...