Zarządzenia (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 1361/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 29.11.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1361/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1360/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 29.11.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1360/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1359/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 29.11.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1359/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1358/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 29.11.2005 r. w spr. ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 r. do Uchwały Nr XXXVIII/331/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 r.oraz zmiany budżetu miasta na 2005 r.

Zarządzenie Nr 1358/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 r. do Uchwały Nr XXXVIII/331/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 r.oraz zmiany budżetu miasta na 2005 r.

Zarządzenie Nr 1357/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 29.11.2005 r. w spr. zmiany planu finansowego dochodów własnych pn. "Egzaminy eksternistyczne" na 2005 r.

Zarządzenie Nr 1357/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów własnych pn. "Egzaminy eksternistyczne" na 2005 r.

Zarządzenie Nr 1356/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 22.11.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1356/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1355/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 22.11.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1355/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1354/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 22.11.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1354/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1352/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 22.11.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1352/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 22.11.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1351/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 22.11.2005 r. w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 1351/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.