Zarządzenia (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1777/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1777/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1776/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiacej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1776/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiacej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1786/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28.11.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1786/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28.11.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1785/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28.11.2006 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1785/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28.11.2006 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1784/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 21.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 745/1 położonej przy ul. Kołłątaja.

Zarządzenie nr 1784/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 21.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 745/1 położonej przy ul. Kołłątaja.

Zarządzenie nr 1783/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 21.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Nizinnej 17 na rzecz użytkowników wieczystych.

Zarządzenie nr 1783/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 21.11.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Nizinnej 17 na rzecz użytkowników wieczystych.

Zarządzenie nr 1781/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1781/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1782/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16.11.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 r.

Zarządzenie nr 1782/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16.11.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 r.

Zarządzenie nr 1780/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie wykupu prawa wieczystego użytkowania działki nr 49/3, obr. 9, km 2, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej od pani Lidii Kubik w udz. 1/2 i pana Andrzeja Grabarczyk w udz. 1/2.

Zarządzenie nr 1780/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie wykupu prawa wieczystego użytkowania działki nr 49/3, obr. 9, km 2, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej od pani Lidii Kubik w udz....

Zarządzenie nr 1779/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie wykupu prawa wieczystego użytkowania działki nr 743, obr. 9, km 2, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej od państwa Renaty i Mirosława Mielewskich.

Zarządzenie nr 1779/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 14.11.2006 r. w sprawie wykupu prawa wieczystego użytkowania działki nr 743, obr. 9, km 2, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej od państwa Renaty i Mirosława...