Zarządzenia (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 434/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 23.11.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 r.

Zarządzenie nr 434/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 23.11.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 r. Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Tczewie...

Zarządzenie nr 446/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30.11.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 r. do uchwały nr XIV/111/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 29 listopada 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2007 r.

Zarządzenie nr 446/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30.11.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok do Uchwały Nr XIV/111/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok oraz zmiany budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie art. 186 ust....

Zarządzenie nr 462/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 13.12.2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie nr 462/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 13.12.2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie nr 460/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12.12.2007 r. w sprawie przyjęcia od powiatu tczewskiego darowizny w postaci nieruchomości oznaczonych numerem działki 157/1 o pow. 0,0011 ha oraz nr 157/2 o pow. 0,0009 ha przeznaczonych pod komunikację i zieleń ogólnodostępną.

Zarządzenie nr 460/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12.12.2007 r. w sprawie przyjęcia od powiatu tczewskiego darowizny w postaci nieruchomości oznaczonych numerem działki 157/1 o pow. 0,0011 ha oraz nr 157/2 o pow. 0,0009 ha przeznaczonych pod komunikację i zieleń ogólnodostępną.

Zarządzenie nr 459/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 11.12.2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę gruntu Gminy Miejskiej, zabudowanego pawilonem handlowym stanowiącym nakłady dotychczasowego dzierżawcy, położonego w Tczewie przy ul. Stoczniowców - działalność handlowa.

Zarządzenie nr 459/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 11.12.2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę gruntu Gminy Miejskiej, zabudowanego pawilonem handlowym stanowiącym nakłady dotychczasowego dzierżawcy, położonego w Tczewie przy ul. Stoczniowców - działalność handlowa.

Zarządzenie nr 458/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 11.12.2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, połozonej przy ul. Orzeszkowej 10, na rzecz użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Panaceum" w Tczewie i ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 458/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 11.12.2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, połozonej przy ul. Orzeszkowej 10, na rzecz użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Panaceum" w Tczewie i ustalenia wykazu...

Zarządzenie nr 456/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10.12.2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 3 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 456/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10.12.2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 3 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 457/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10.12.2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 29 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 457/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10.12.2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 29 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 455/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10.12.2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Żeromskiego 25 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 455/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10.12.2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Żeromskiego 25 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 454/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10.12.2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Strzeleckiej 2 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 454/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10.12.2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Strzeleckiej 2 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.