Zarządzenia (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1622/2010 Prezydenta Miasta Tczewa - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 7 grudnia 2010 r. w spr. utworzenia Gminnego Biura Spisowego w mieście Tczewie.

Zarządzenie nr 1622/2010 Prezydenta Miasta Tczewa - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 7 grudnia 2010 r. w spr. utworzenia Gminnego Biura Spisowego w mieście Tczewie.

Zarządzenie nr 1619/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2010 r. w spr. powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złozonych przez podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie nr 1619/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2010 r. w spr. powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złozonych przez podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie nr 1618/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2010 r. w spr. wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

Zarządzenie nr 1618/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2010 r. w spr. wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

Zarządzenie nr 1617/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2010 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2010 r.

Zarządzenie nr 1617/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2010 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2010 r.

Zarządzenie nr 1616/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2010 r. w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.12 do 31.12.2010 r.

Zarządzenie nr 1616/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2010 r. w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.12 do 31.12.2010 r.

Zarządzenie nr 1615/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 listopada 2010 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 1615/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 listopada 2010 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 1614/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 listopada 2010 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 1614/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 listopada 2010 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 1613/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2010 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1613/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2010 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1621/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2011 rok

Zarządzenie Nr 1621/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2011 rok

Zarządzenie Nr 1620/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tczewa w sprawie projektu budżetu miasta na 2011 r.

Zarządzenie Nr 1620/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tczewa w sprawie projektu budżetu miasta na 2011 r.